Anunt

SC TAPISAL SRL, anunta publicul interesat asupra luarii de catre Agentia pentru Protectia Mediului Braila, a deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului: Desfiintare constructii provizorii C3 si C4, construire hala productie mobila si magazin prezentare P+1E partial si constructie provizorie parter, propus in Judetul Braila, Municipiul Braila, Strada Odobesti, nr. 14 (fosta Focsani, Nr. 10), carte funciara 79161, nr. cadastral 79161, care nu se va supune evaluarii impactului asupra mediului si nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, din Municipiul Braila, Bulevardul Independentei, nr. 16, Bl B5, in zilele lucratoare intre orele 09:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart